Dzień 1

Rejestracja uczestników
09:00 - 10:00

Rozpoczęcie pierwszej części sesji warsztatowej

Godzina Temat  
10:00 - 10:30
Otwarcie spotkania, przywitanie gości Joanna Gilewska
10:30 - 11:15
IO-Link – fundament Smart Automation
Bartosz Dudziński
 

Znany od ponad 10 lat standard IO-Link, z początku kojarzony jedynie z opcją łatwej parametryzacji urządzeń, obecnie stanowi wspólny mianownik każdego nowoczesnego urządzenia I/O. Współdzielenie wszystkich istotnych danych między urządzeniami, zarówno wykorzystywanych w sterowaniu procesem jak i w realizowaniu RTM (Real-Time Monitoring), staje się niezwykle proste i intuicyjne używając IO-Link.

11:15 - 12:00
Zmniejszenie zużycia energii z wykorzystaniem monitoringu sprężonego powietrza
Jacek Łobodziec
 

Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest bezpośrednio związana z efektywnością energetyczną jego instalacji i systemów. Wytwarzanie i dystrybucja sprężonego powietrza jest drugim co do wielkości źródłem kosztów energii. Efektywne monitorowanie i lokalizacja nieszczelności są istotnymi elementami monitoringu energetycznego i oferują korzyści w postaci obniżenia kosztów energii elektrycznej, zrównoważonej produkcji i możliwości korzystania z ustawowego dofinansowania. Oszczędność energii pozwala również na uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez obniżenie kosztów produkcji. Niewykryte uloty na złączach, w punktach przyłączeniowych lub niesprawne elementy mogą każdego roku powodować niezwykle wysokie koszty. Wytwarzanie sprężonego powietrza może stanowić ponad 30% zużycia energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym. Czy chcesz wiedzieć, co to oznacza dla Ciebie w praktyce?

  • Prezentacja: dlaczego monitorować sprężone powietrze
  • Jakie są finansowe skutki ubytków
  • w jaki sposób uzyskać dane o przepływie powietrza i jego zużyciu/ubytkach
  • wykorzystanie oprogramowania moneo do analizy zakładu
  • prezentacja urządzeń przepływomierze serii SDxxxx w połączeniu z moneo
12:00 - 13:00
Lunch

Rozpoczęcie drugiej części sesji warsztatowej

Godzina Temat  
13:00 - 13:45
moneo: platforma IIoT dla przemysłu i produkcji
Bartosz Dudziński
 

Będące platformą IIoT rozwiązanie ifm moneo łączy poziom technologii operacyjnej z poziomem technologii informatycznej. moneo pozwala realnie wdrożyć postulaty Industry 4.0 i aspekty Condition Based Maintenance w wielu kluczowych obszarach przemysłu produkcyjnego. Razem z moneo, digitalizacja może być szybka i prosta!

13:45 - 14:45
How to match Food Challenges (Capex & Opex) with Digitalization (IO-Link)?
(prelekcja w języku angielskim)
Jean-Francois Clavreul
 

Solidarnie naprzód. Jesteśmy świadomi i angażujemy się w wyzwania związane z sektorem żywnościowym i rolniczym.

Koncepcja "od pola do stołu" stanowi kluczowy element przemysłu spożywczego, podkreślając etykę, zdrowie i zrównoważone łańcuchy wartości. Aby sprostać wyzwaniom, producenci są zobowiązani do poprawy produktywności na wielu płaszczyznach. To obejmuje zwiększenie produkcji żywności, dbałość o dobrostan zwierząt, utrzymanie zrównoważonego środowiska oraz redukcję zużycia energii i marnowania wody. W celu rozwiązania tych problemów, branża potrzebuje innowacyjnych rozwiązań, które przyniosą znaczącą poprawę w następujących obszarach:

Zrównoważony rozwój: obejmuje kompleksowe podejście do harmonizacji procesów od pola po dystrybucję. Wymaga precyzyjnego zarządzania zasobami i procesami w celu osiągnięcia efektywności energetycznej, optymalizacji zasobów, redukcji odpadów, wprowadzenia innowacyjnych technik produkcji i stałego doskonalenia.

Wydajność: stanowi kluczowy element strategii, obejmujący systematyczne podejście do optymalizacji procesów, efektywnego wykorzystania zasobów oraz ogólnej wydajności operacyjnej. Poprawa wydajności umożliwia producentom zdobycie przewagi konkurencyjnej, redukcję wpływu na środowisko i przyczynienie się do bardziej zrównoważonego i odpornego przemysłu.

Bezpieczeństwo żywności: obejmuje zastosowanie zautomatyzowanych systemów, technologii i procesów. Czujniki monitorujące stan procesów gwarantują precyzję i niezawodność, spełniając standardy bezpieczeństwa żywności. Rozwiązania cyfrowe poprawiają identyfikowalność poprzez dokładne śledzenie przepływu składników i produktów.

Przez ponad pół wieku firma ifm dostarcza właściwe rozwiązania na każdym etapie zautomatyzowanego i cyfrowego łańcucha wartości, począwszy od maszyn mobilnych po przemysłowe zakłady produkcyjne. Czujniki w maszynach mobilnych i zakładach produkcyjnych zapewniają niezbędne dane, umożliwiając efektywne i bezpieczne procesy. Dane te przechodzą przez niezawodną infrastrukturę do systemów informatycznych, gdzie nasze oprogramowanie przekształca je w użyteczne informacje. Wczesna identyfikacja potrzeb konserwacyjnych i odchyleń od procesu umożliwia skuteczne reakcje, minimalizując ryzyko utraty produktywności i jakości.

14:45 – 15:30
Podsumowanie i zakończenie warsztatów Joanna Gilewska
15:30 – 17:30
Turniej bowlingowy
19:00 - 24:00
Kolacja

ifm zastrzega sobie prawo do zmiany agendy przed i w trakcie trwania warsztatów.