Zapisz się na wybraną konferencję:

Nocleg płatny indywidualnie. Zarejestruj się już dziś, a otrzymasz rabat. Uczestnictwo bez noclegu jest bezpłatne


 *Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych i prowadzenia korespondencji oraz umieszczenie ich w bazie danych przez ifm electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Węglowej 7, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883).*
 Wyrażam zgodę na telefoniczne kontaktowanie się ze mną przez ifm electronic Sp. z o.o. w celach prowadzonych przez ifm electronic Sp. z o.o. działań w ramach marketingu bezpośredniego. Przedmiotowa zgoda obejmuje zgodę na używanie przez ifm electronic Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
 Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych, w szczególności ww. adresu poczty elektronicznej.
Zapisanie się na Konferencję oraz wzięcie w niej udziału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestników do celów promocyjnych ifm.

*pola obowiązkowe

**ilość miejsc ograniczona

Konferencja już się zakończyła.

Konferencja już się zakończyła.